อาหารเสริม

อาหารเสริม ลดน้ําตาลในเลือด

อาหารเสริม ลดน้ําตาลในเลือด

อาหารเสริม ลดน้ําตาลในเลือด สมองและกล้ามเนื้อเมื่ออินซูลินเกิดความผิดปกติ ทำงานได้ไม่เต็มที่ น้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดจึงไม่ถูกนำไปใช้